Què fem?

Durant el curs l’AMPA ofereix diferents serveis, aquest serveis poden variar segons els interessos dels pares i mares. Els serveis que ofereix l’AMPA en aquests moments són:

Servei de menjador.

Acollida matinal.

Activitats extraescolars migdia i tarda.

       Casals:Nadal,setmana Santa,dies festius de lliure elecció i jornada compactada de juny.

L’AMPA també promou la participació de les famílies organitzant diferents activitats:

Eduquem en familia..

       Escola de families

Sortides familiars.

Carnestoltes.

Sopar de fí de curs.

Col·labora amb l’escola en l’adquisició de material pedagògic i en el manteniment i la renovació dels diferents espais escolars.

 

Casal de Bon dia (Acollida)

En el casal d’acollida matinal s’organitzen activitats tranquil·les de bon matí per rebre els infants que arriben a l’escola abans d’iniciar l’horari escolar.

Aquest servei està a disposició de les famílies que, per necessitats vàries, normalment sorgides dels horaris laborals dels pares i mares, els és més còmode deixar els seus fills/es una estona abans, quedant-se amb la tranquil·litat que els deixen en un espai segur i amb una persona responsable, que vetllarà per les necessitats dels seus petits.

El casal comença a ¾ de 8 i finalitza a les 9, quan comencen les classes. No és obligatori començar a aquesta hora, sinó que va en funció del que vagi millor a cadascú, per tant, els infants van arribant paulatinament. És la mateixa monitora la que acompanya als alumnes a l’aula i els entrega als mestres. El casal de bon dia es pot fer servir de manera fixa o eventual.

Fins ara, ha sigut una de les activitats que ha tingut més demanda per part de les famílies de l’escola Baldiri Reixac.

Activitats extraescolars

Durant el mes de setembre, l’AMPA ofereix, a través de diferents entitats, diverses activitats extraescolars complementàries a l’educació dels nens i nenes, en general de caràcter més lúdic. Només es porten a terme aquelles activitats que tenen un mínim de participació.

Venda de llibres

Gestiona la venda de llibres de l’escola. Els socis de l’AMPA tenen un descompte en l’import dels llibres i material durant tot el curs.