Menjador

Menús del Curs 2022-2023

Setembre 2022:

Sense Ou

Sense PLV

Sense Carn ni Peix

Sense Carn

Sense Lactosa

Bàsic

Normes de funcionament del menjador Curs 2021 – 2022

El servei de menjador actualment el gestiona l’empresa SERUNIÓN (http://www.serunion-educa.com) i el poden utilitzar tots els alumnes de l’escola.

També podeu veure uns consells gastronòmics aquí

Baixeu-vos també si voleu la normativa del menjador 2021-2022

 

* Pel que fa a faltes i sancions, aquestes seran regulades pel Reglament de Règim Intern de l’escola (en el marc del Decret de drets i deures de l’alumne).
* En cas de faltes envers companys, monitors i adults es comunicaran als pares per escrit. Si el nen insisteix en la seva actitud i és advertit més de tres vegades per escrit, podrà ser exclòs temporalment del servei de menjador. En cas de falta greu pot ser expulsat de manera immediata.
* Els responsables de la gestió de menjador es reservarà el dret de no admetre els nens/es que reiteradament es neguin a menjar, allarguin excessivament la durada del temps de menjar o els que sistemàticament provoquin conflictes.