Menjador

Telèfon de contacte directe amb menjador:

626 465 878( es pot enviar un WhatsApp)

coordinadora de menjador:Lídia

venda de tiquets a consergeria

tots els matins de 8.55h a 9.15h

Pels que teniu dia o dies fixes ompliu i retorneu la següent fitxa d’inscripció al menjador degudament omplerta per correu : ampalavila@gmail.com o a la bústia de l’AMPA a l’escola

Fitxa d’Inscripció al menjador Curs 2019 – 2020

Preus Menjador 2019-2020

PREU

ESPORÀDICS

6,80

FIXES (de 1 a 5 dies)

6,10

Menús del Curs 2019-2020

Febrer :

Menú

Menú Sense Carn

Menú PLV

Sense Gluten

Sense Lactosa

Sense Ou

Sense Llegums

Gener :

Menú

Menú Sense Carn

Menú PLV

Sense Gluten

Sense Lactosa

Sense Ou

Sense Peix

Sense Llegums

 

 

Normes de funcionament del menjador Curs 2019 – 2020

El servei de menjador actualment el gestiona l’empresa SERUNIÓN (http://www.serunion-educa.com) i el poden utilitzar tots els alumnes de l’escola.

També podeu veure uns consells gastronòmics aquí.

Baixeu-vos també si voleu el pla de funcionament del menjador 2019-2020

* En cas de malaltia, cal avisar mitjançant SMS al telèfon 626 465 878 (Lídia) entre les 9:00 i les 9:30. Cal posar-hi el nom complert del nen/a, el curs i la causa. En cas de no avisar, es cobrarà l’import del menjador d’aquell dia.

DIETES ESPECIALS

* L’empresa es farà càrrec dels menús de dieta/règim per a aquells nens i nenes que ho sol·licitin per escrit a les 9,00 hores. Els alumnes que requereixin règim durant tot el curs, hauran de portar un informe mèdic que ho justifiqui.

MEDICAMENTS

Els nens i nenes que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjador, hauran de dur un informe del metge on consti el nom i cognoms de l’alumne, la quantitat que ha de prendre i l’hora. També s’haurà d’adjuntar l’autorització dels pares o tutors que autoritzin (per escrit) l’administració del medicament. Cal lliurar l’informe del metge i l’autorització dels pares a la tutora, que la farà arribar al menjador.

CONSULTES de MENJADOR

Tots els pares i mares que vulguin fer alguna consulta sobre el menjador, podran venir els dijous a les 3 de la tarda, havent concertat prèviament l’entrevista a la coordinadora del menjador al telèfon 626 465 878 (Lídia).

RECOLLIDA de NENS/ES en HORARI de MENJADOR

En el cas que per algun motiu justificat hàgiu de venir a recollir el vostre fill/a dins l’horari de menjador, heu de seguir els següents passos:

  1. Notificar-ho per escrit al tutor/a anotant l’hora exacta de sortida i la persona responsable de la recollida.
  2. Un cop us trobeu a la porta d’entrada (c/ Llibertat 80), heu de trucar a la responsable del menjador (Lídia – 626 465 878) que us vindrà a obrir la porta.
  3. En el cas que el nen/a hagi de tornar a l’escola abans de les tres, caldrà comunicar-ho en el moment de la sortida i al tornar a repetir el pas 2.

USUARIS de P3 – MIGDIADA

Els pares o mares que desitgin que els seus fills/es de P3 facin migdiada (en el cas que es quedin a menjador),han de comentar-ho a la mestra tutora.

COMPORTAMENT EN EL MENJADOR

* Pel que fa a faltes i sancions, aquestes seran regulades pel Reglament de Règim Intern de l’escola (en el marc del Decret de drets i deures de l’alumne).
* En cas de faltes envers companys, monitors i adults es comunicaran als pares per escrit. Si el nen insisteix en la seva actitud i és advertit més de tres vegades per escrit, podrà ser exclòs temporalment del servei de menjador. En cas de falta greu pot ser expulsat de manera immediata.
* Els responsables de la gestió de menjador es reservarà el dret de no admetre els nens/es que reiteradament es neguin a menjar, allarguin excessivament la durada del temps de menjar o els que sistemàticament provoquin conflictes.

HIGIENE DENTAL

Ja fa uns quants cursos que l’AMPA aposta per la higiene dental de tots els usuaris del menjador. Aquest servei està destinat a tots aquells alumnes a partir de P4, que es queden a dinar a l’escola, tant si ho fan de manera fixa com esporàdica. Tothom que hi estigui interessat, haurà de comunicar-ho mitjançant la Fitxa d’inscripció al menjador o bé a consergeria a les 9h., durant la venda de tiquets.

Els raspalls tindran un cost d’ 1€ per trimestre, que anirà a càrrec de les famílies. La pasta de dents la paga l’AMPA.