Jornada de Portes Obertes i Procés de Preinscripció

Visites a les escoles
Escola Can Puig: divendres 4 de març, a les 5 visita i a les 6 sessió informativa El Projecte d’escola
Escola Baldiri Reixac: dilluns 7 de març, a 3/4 de 5 visita guiada i a continuació xerrada.
Escola Pla de l’Ametller: divendres 4 de març, de 3 a 5 de la tarda.
Escola Camins: dissabte 5 de març de 2/4 11 a 12 del matí. A 2/4 d’11 reunió informativa.
Escola La Draga: dimecres 9 de març a les 4de la tarda xerrada informativa i seguidament visita al centre.
Casa Nostra: concerteu hora per a una entrevista personalitzada i poder visitar el centre.
Jornada de portes obertes als Instituts
Institut Pla de l’Estany  Dimarts 8 de març, a 2/4 de 8 del vespre xerrada i a 2/4 de 9 visita

Institut Josep Brugulat Dijous 10 de març, a les 8 visita i a les 9 xerrada

Institut Pere Alsius Dijous 17 de març, a 2/4 de 8 del vespre visita i a 2/4 de 9 xerrada

ESO Casa Nostra  Podeu concertar entrevista i visita

La jornada de portes obertes està dirigida a pares i mares. Els alumnes que vulguin assistir-hi hauran d’anar acompanyats d’un adult.
Calendari PROVISIONAL del procés de preinscripció

Presentació de sol·licituds                                              del 30 de març al 7 d’abril

Publicació llistes barem

Sorteig (resultats a partir de les 12h)

Reclamacions al barem

Publicació llistes barem (un cop resoltes les reclamacions)

Publicació de les llistes d’alumnat admès

Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)

Període de matriculació (2n, 3r i 4t d’ESO)
CRITERIS I PUNTUACIÓ PEL BAREM

Criteris generals
Existència de germans/es matriculats al centre o a un centre adscrit
Algun dels pares o tutors hi treballa   40 punts
Proximitat (només una de les dues opcions)
A educació infantil i primària a Banyoles, quan el domicili de l’alumne/a és dins del municipi de Banyoles  30 punts
o bé quan el domicili laboral és dins del municipi de Banyoles 20 punts
Discapacitat en l’alumne, germans, pare, mare o tutor (mínim 33%) 10 punts
Beneficiaris Renda Mínima d’Inserció 10 punts

Criteris complementaris
Condició de família nombrosa o monoparental (carnet vigent) 15 punts
Existència de malaltia crònica de certa complexitat 10 punts
Pare, mare, tutos o germans hagin estat escolaritzats al centre sol·licitat en primera opció 5 punts

NOMÉS A l’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Criteri prioritari
Procedència d’un centre de primària adscrit prioritat
Criteri general
Proximitat (només una de les tres opcions)
Quan el domicili de l’alumne és dins l’àrea de proximitat del centre 30 punts
o bé quan el domicili laboral és dins l’àrea de proximitat del centre 20 punts
o bé quan el domicili és al mateix municipi on és ubicat el centre, però no dins l’àrea de proximitat 10 punts

By Administrador