ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2013-14

La Junta de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, reunida el 5 de setembre de 2013 i segons l’article 10 dels Estatuts, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària anual amb el següent ordre del dia:

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

– Presentació de la nova Junta

– Informe econòmic

– Informacions generals

– Torn obert de paraula

DIA:

  • 7 de novembre

HORA:

  • 21:15h. en primera convocatòria
  • 21:30h. en segona convocatòria

LLOC:

  • menjador de l’escola

Acta assemblea 2012.13

Convocatòria assemblea 2013.14

By Administrador