ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 2012.13

La Junta de l’Associació de mares i pares, reunida el 4 d’octubre de 2012 i segons l’article 10 dels Estatuts, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària anual amb el següent ordre del dia:

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

– Presentació de la nova Junta

– Informe econòmic

– Informacions generals

– Votació per adherir-se o no a l’ANC

– Torn obert de paraula

DIA:

  • 15 de novembre

HORA:

  • 21: 15h. en primera convocatòria
  • 21: 30h. en segona convocatòria

LLOC:

  • menjador de l’escola

Acta assemblea 2011.12

Convocatòria assemblea 2012.13

Comissions Junta AMPA 2012.13

By Administrador