ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2011-2012

La Junta de l’associació de mares i pares, reunida el 6 d’octubre de 2011 i segons l’article 10 dels Estatuts, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària anual amb el següent ordre del dia:

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (veure document adjunt)

– Nomenament de la nova Junta.

– Informe econòmic.

– Informacions generals.

– Torn obert de paraula.

DIA: 3 de novembre.

HORA: 21: 15h. en primera convocatòria

         21: 30h. en segona convocatòria

LLOC: menjador de l’escola.

acta assemblea 2010

By Administrador