ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

La Junta de l’associació de mares i pares, reunida el 7 d’octubre de 2010 i segons l’article 10 dels Estatuts, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària anual amb el següent ordre del dia:

– Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

– Nomenament de la nova Junta.

– Informe econòmic.

– Informacions generals.

– Torn obert de paraula.

 

DIA: 4 de novembre.

HORA:  21: 00h. en primera convocatòria

21: 15h. en segona convocatòria

LLOC: menjador de l’escola.

 

Us hi esperem.

 

 

By Administrador